Membuat Tuntutan Takaful (Claim Takaful) ?

Assalamuaikum  dan salam sejahtera. Sedikit kesempatan prosesuntuk membuat tuntutan.

1. Hubungi Consultant anda, Jika consultant tidak dapat dihubungi sila email melalui https://mya.zurich.com.my/enquiryform.aspx

2. consultant akan menghantar dan menghubingi anda, Borang akan di beri melalui email atau by hand

3.Sila lengkapkan borang yang di beri , berserta resit original (jika berkaitan bayaran balik perubatan) ,atau bukti lain termasuk report Doktor (jika perlu)

  Jika berkaitan kematian ,maklumat lengkap berkaitan perlu di kepeilkan sekali.

a) Claim berkaitan perubatan perlu dihantar dalam tempoh masa 30 hari

b) Claim berkaitan kemalangan perlu di hantar dalam tempoh 60 hari

c) berkaitan sakit puan /kelahiran perlu dihantar dalam tempoh 6 bulan.

4.Peranan agent sangat di perlukan bagi mencepatkan proses claim supaya prosess dapat di segerakan.

 

Adalah yang terbaik untuk berurusan dengan Kami. UNZURNA CONSULTANT dan kami adalah Sebahagian dari Keluarga EONE Consultancy Agency/Kumpulan Era Bumi