PATINA 2016 (Personal Accident)

Murah dan jimat, Terdapat 6 plan, dengan caruman Serendah RM20 sebulan .

Takaful Kemalangan keluarga yang boleh di miliki secara stanalone. Ia melindungi 24 jam atas kematian apa jua sebab dan kecederaan akibat kemalangan .

Produk ini mampu milik dan boleh di miliki oleh semua peringkat umur.

MA

 

Manafaat Kematiuan untuk semua sebab. RM10,000 sehingga RM200,000

Kematian akibat kemalangan/hilang upaya /hilang anggota RM50,000 hingga RM1,000,0000

Bayaran balik perubatan  RM5000 sehingga RM15000

Elaun MC mingguan  RM100 sehinnga RM600

Patah Tulang dan kelecuran  RM8000 sehingga RM50000

Bayaran ambulance RM500

Pendapatan Hospital Harian :RM50 sehingga RM300

Rawatan perubatan Alternative RM100 sehingga RM600

Diskaun 20% loyalty

 

 

Image: