Retirement Plan Takaful

 

Takaful persaraan adalah menggunakan produk Takafulink/Term bergantung kepada kesesuaian pelanggan.

Ia merupakan pelan Perlindungan dalam Tempoh masa 20 tahun ke 25 tahun dan mempunyai Nilai Tunai pada usia emas nanti.

peserta bukan sahaja akan dilindungi tetapi boleh merancang anggaran tunai yang di perolehi pada usia emas nanti.

 

Pelan ini melindungi.

1.Kematian apa Jua sebab

2.Hilang Upaya apa jua sebab

3.Penyakit kritikal 

Peserta yang menyertai perlindungan ini, perlu menggarkan jumlah kewangan yang mahu di miliki pada usia emas nanti. 

Caruman bulanan bergantung kepada Perancangan Kewangan Prospek sendiri.